۱۳۹۵/۰۸/۰۴

فکر زیبا

ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺭ تأﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ!
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎ٬ ﭘﻮﻝ ﻧﺎﭼﯿﺰﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ.
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ!
ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﺒﺾ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ٬ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻕ٬ ﺑﺮﻕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ.
ﺑﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎﺯ، ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﺷﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺍﺩﺍﺭﺷﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﻔﺴﻪ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﭘﺎﮎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﯼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ!
ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻘﺮﺍ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺒﺮﯾﻢ!
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺍﺧﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!
ﻫﻨﻮﺯ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺮﺑﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ...
ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﺩﻭ، ﺑﺎ ﺗﮑﻪﺍﯼ ﺭﻭﺑﺎﻥ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺮﺑﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ، ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﯼ٬
ﻫﺪﯾﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻘﺮﺍ ﺑﺮﺩ...

https://telegram.me/sharifiali2000

۱۳۹۴/۰۴/۲۹

ایرانسل و جی پی اس ناخواسته

سلام
اخیرا همینکه اینترنت ایرانسل رو روشن می کنم، جی پی اس به صورت ناخواسته روشن میشه و هر بار هم که خاموشش می کنم دوباره روشن میشه، یک بار با 700 تماس گرفتم ، گفتن دفعه ی اول هست که این مطلب را کسی.اعلام می کند، یک جستجو در اینترنت انجام دادم و دیدم ده ها مورد شبیه این مشکل را دارند و جالب اینکه بعضی ها اعلام کرده بودند وقتی تماس گرفته اند به ایشان گفته شده که بار اول است که این موضوع را می شنوند. مجددا امروز تماس گرفتم، به هیچ وجه حاضر نشدند بپذیرند که حتی مطرحش کنند و گفتند اصلا این مشکل ربطی به ایرانسل ندارد.
این لینک صفحه ایست که مشکلات مشابه با ایرانسل را مطرح کرده اند ..
http://forum.apktops.ir/thread4652.html

۱۳۹۴/۰۳/۱۷

بر پشت عشق زین دارم

در طریقت دو صد کمین دارم
لیک صد چشم خرده بین دارم

این نشان ها که بر رخم پیداست
دانک از شاه همنشین دارم

آن یکی گنج کز جهان بیش است
در دل و جان خود دفین دارم

ظلمت شک جای من بادا
گر از آن رو سر یقین دارم

من نهانی ز جبرئیل امین
جبرئیل دگر امین دارم

نقش چین مر مرا چه کار آید
چونک بر رخ ز عشق چین دارم

اسپ اقبال را ببرم پی
زانک بر پشت عشق زین دارم

پای دار است جان من در عشق
چونک پاهای آهنین دارم

از دمم بوی باغ می آید
کز درون باغ و یاسمین دارم

از فرح پایم از زمین دور است
چونک در لامکان زمین دارم

رو به تبریز شرح این بطلب
زانک من این ز شمس دین دارم

۱۳۹۱/۱۰/۲۱

سوگ رحلت رسول مکرم اسلام رسول عشق و محبت را به شما تسلیت عرض می نمایم

دختر بدرالدجا امشب سه جا دارد عزا
گاه می گوید پدر گاهی حسن گاهی رضا
 
رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام را تسلیت عرض می نمایم.
---------------
بدرالدجا : به معنای ماه درخشان در شب تار است

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آموختم


گابریال گارسیا مارکز: در 15 سالگی آموختم که مادران از همه بهتر می دانند ، و گاهی اوقات پدران هم

در 20 سالگی یاد گرفتم که کار خلاف فایده ای ندارد ، حتی اگر با مهارت انجام شود

در 25 سالگی دانستم که یک نوزاد ، مادر را از داشتن یک روز هشت ساعته و پدر را از داشتن یک شب هشت ساعته، محروم می کند

در 30 سالگی پی بردم که قدرت ، جاذبه مرد است و جاذبه ، قدرت زن

در 35 سالگی متوجه شدم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد ؛ بلکه چیزی است که خود می سازد

در 40 سالگی آموختم که رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم ؛ بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم

در 45 سالگی یاد گرفتم که 10 درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و 90 درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند 

 

در 50 سالگی پی بردم که کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بد ترین دشمن وی است....

در 55 سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب

در 60 سالگی متوجه شدم که بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید 

در 65 سالگی آموختم که انسان برای لذت بردن از عمری دراز ، باید بعد از خوردن آنچه لازم است ، آنچه را نیز که میل دارد بخورد

در 70 سالگی یاد گرفتم که زندگی مساله در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست ؛ بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است

در 75 سالگی دانستم که انسان تا وقتی فکر می کند نارس است ، به رشد وکمال خود ادامه می دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است ، دچار آفت می شود 

در 80 سالگی پی بردم که دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا استدر 85 سالگی دریافتم که همانا زندگی زیباست

۱۳۹۱/۱۰/۱۸

خود را مجبور به پیشرفت کنید تا آخر خوندنش می ارزه.....---------- Forwarded message ----------
From: Masoud Arbab <masoudarbab@gmail.com>

-- خود را مجبور به پیشرفت کنیدقابل توجه کسانی که از مشکلات فرار میکنند
خود را مجبور به پیشرفت کنید

ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند. اما آب های
اطراف ژاپن سالهاست که ماهی تازه ندارد.
بنابر این برای غذا رساندن به جمعیت ژاپن،
قایق های ماهی گیری بزرگتر شدند و مسافت های
دورتری را پیمودند.
ماهیگیران هر چه مسافت
طولانی تری را طی می کردند به همان میزان
آوردن ماهی تازه بیشتر طول می کشید.
اگر بازگشت بیش از چند روز طول می کشید ماهی
ها دیگر تازه نبودند و ژاپنی ها مزه این
ماهی را دوست نداشتند.

برای حل این مسئله، شرکت های ماهیگیری
فریزرهایی در قایق هایشان تعبیه کردند.
آنها ماهی ها را می گرفتند آنها را روی دریا
منجمد می کردند.
فریزرها این امکان را برای
قایق ها و ماهی گیران ایجاد کردند که دورتر
بروند و مدت زمان طولانی تری را روی آب
بمانند.

اما ژاپنی ها مزه ماهی تازه و منجمد را
متوجه می شدند و مزه ماهی یخ زده را دوست
نداشتند. بنابر این شرکت های ماهیگیری مخزن
هایی را در قایق ها کار گذاشتند و ماهی را در
مخازن آب نگهداری می کردند.
ماهی ها پس از
کمی تقلا آرام می شدند و حرکت نمی کردند.
آنها خسته و بی رمق، اما زنده بودند.متاسفانه ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت
به ماهی بی حال و تنبل ترجیح می دادند. زیرا
ماهی ها روزها حرکت نکرده و مزه ماهی تازه
را از دست داده بودند.

باز ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت به ماهی
بی حال و تنبل ترجیح می دادند.
پس شرکت های
ماهیگیری به گونه ای باید این مسئله را حل
می کردند.
آنها چطور می توانستند ماهی تازه بگیرند؟
اگر شما مشاور صنایع ماهیگیری بودید، چه
پیشنهادی می دادید؟
ثروت زیاد

به محض اینکه شما به اهدافتان می رسید
مثلاً " یافتن یک همراه فوق العاده خوب ،
تأسیس یک شرکت موفق، پرداخت بدهی هایتان یا
هر چیز دیگر "ممکن است شور و احساساتتان را
از دست بدهید و دیگر به سخت کار کردن تمایل
نداشته باشید.شما همین موضوع را در مورد برندگان بخت
آزمائی که پولشان را به راحتی از دست می
دهند،
کسانی که ثروت زیادی برایشان به ارث
می رسد و هرگز موفق نمی شوند و ملاکین و
اجاره داران خسته ای که تسلیم مواد مخدر شده
اند، شنیده و تجربه کرده اید.این مسئله را "رون هوبارد" در اوایل سال های
۱۹۵۰دریافت:
"بشر تنها در مواجه با محیط چالش انگیز به
صورت عجیبی پیشرفت می کند. "

منافع و مزیتهای رقابت:

شما هر چه با هوش تر، مصرتر و با کفایت تر
باشید از حل یک مسئله بیشتر لذت می برید.
اگر
به اندازه کافی مبارزه کنید
و اگر به طور
پیوسته در چالش ها پیروز شوید،
خوشبخت و

خوشحال خواهید بود.

و اما چطور ژاپنی ها ماهی ها را تازه نگه می
دارند؟
برای نگه داشتن ماهی تازه شرکت های
ماهیگیری ژاپن هنوز هم از مخازن نگهداری
ماهی در قایق ها استفاده می کنند اما حالا
آن ها یک کوسه کوچک به داخل هر مخزن می
اندازند.

کوسه چند تایی ماهی می خورد اما بیشتر ماهی
ها با وضعیتی بسیار سر زنده به مقصد می رسند.
زیرا ماهی ها تلاش کردند.
توصیه :
- به جای دوری جستن از مشکلات به میان آن ها
شیرجه بزنید .

- از بازی لذت ببرید .
- اگر مشکلات و تلاش هایتان بیش از حد بزرگ و
بیشمار هستند تسلیم نشوید.
ضعف شما را خسته
می کند، به جای آن مشکل را تشخیص دهید .

- عزم بیشتر و دانش بیشتر داشته و کمک بیشتری
دریافت کنید.

- اگر به اهدافتان دست یافتید، اهداف
بزرگتری را برای خود تعیین کنید .

- زمانی که نیازهای خود و خانواده تان را
برطرف کردید برای حل اهداف گروه، جامعه و
حتی نوع بشر اقدام کنید .

- پس از کسب موفقیت آرام نگیرید، شما
مهارتهایی را دارید که می توانید با آن
تغییرات و تفاوتهایی را در دنیا ایجاد کنید
.
- در مخزن زندگیتان کوسه ای بیندازید و
ببینید که واقعاً چقدر می توانید دورتر
بروید و شنا کنید .

۱۳۹۱/۱۰/۰۳

چنگیزخان و شاهینش

یک روز صبح، چنگیزخان مغول و درباریانش برای شکار بیرون رفتند. همراهانش تیرو کمانشان را برداشتند و چنگیزخان شاهین محبوبش را روی ساعدش نشاند. شاهین از هر پیکانی دقیق تر و بهتر بود، چرا که می توانست در آسمان بالا برود و آنچه را ببیند که انسان نمی دید. 
اما با وجود تمام شور و هیجان گروه، شکاری نکردند. چنگیزخان مایوس به اردو برگشت، اما برای آنکه ناکامی اش باعث تضعیف روحیه ی همراهانش نشود، از گروه جدا شد و تصمیم گرفت تنها قدم بزند.  

بیشتر از حد در جنگل مانده بودند و نزدیک بود خان از خستگی و تشنگی از پا در بیاید. گرمای تابستان تمام جویبارها را خشکانده بود و آبی پیدا نمی کرد، تا اینکه – معجزه! – رگه ی آبی دید که از روی سنگی جلویش جاری بود. 
خان شاهین را از روی بازویش بر زمین گذاشت و جام نقره ی کوچکش را که همیشه همراهش بود، برداشت. پرشدن جام مدت زیادی طول کشید، اما وقتی می خواست آن را به لبش نزدیک کند، شاهین بال زد و جام را از دست او بیرون انداخت. 
چنگیز خان خشمگین شد، اما شاهین حیوان محبوبش بود، شاید او هم تشنه اش بود. جام را برداشت، خاک را از آن زدود و دوباره پرش کرد. اما جام تا نیمه پر نشده بود که شاهین دوباره آن را پرت کرد و آبش را بیرون ریخت. 
چنگیزخان حیوانش را دوست داشت، اما می دانست نباید بگذارد کسی به هیچ شکلی به او بی احترامی کند، چرا که اگر کسی از دور این صحنه را می دید، بعد به سربازانش می گفت که فاتح کبیر نمی تواند یک پرنده ی ساده را مهار کند. 
این بار شمشیر از غلاف بیرون کشید، جام را برداشت و شروع کرد به پر کردن آن. یک چشمش را به آب دوخته بود و دیگری را به شاهین. همین که جام پر شد و می خواست آن را بنوشد، شاهین دوباره بال زد و به طرف او حمله آورد. چنگیزخان با یک ضربه ی دقیق سینه ی شاهین را شکافت. 
جریان آب خشک شده بود. چنگیزخان که مصمم بود به هر شکلی آب را بنوشد، از صخره بالا رفت تا سرچشمه را پیدا کند. اما در کمال تعجب متوجه شد که آن بالا برکه ی آب کوچکی است و وسط آن، یکی از سمی ترین مارهای منطقه مرده است. اگر از آب خورده بود، دیگر در میان زندگان نبود. 
خان شاهین مرده اش را در آغوش گرفت و به اردوگاه برگشت. دستور داد مجسمه ی زرینی از این پرنده بسازند و روی یکی از بال هایش حک کنند: 
«یک دوست، حتی وقتی کاری می کند که دوست ندارید، هنوز دوست شماست.» 
و بر بال دیگرش نوشتند: 
«هر عمل از روی خشم، محکوم به شکست است.» 

۱۳۹۱/۰۹/۲۱

سرود ملی ایران در مقابل امپراطور آلمان

داستاني که در زير نقل مي‌شود، مربوط به دانشجويان ايراني است که دوران سلطنت «احمدشاه قاجار» براي تحصيل به آلمان رفته بودند و آقاي «دکتر جلال گنجي» فرزند مرحوم «سالار معتمد گنجي نيشابوري» براي نگارنده نقل کرد:

«ما هشت دانشجوي ايراني بوديم که در آلمان در عهد «احمد  شاه» تحصيل مي‌کرديم. روزي رئيس دانشگاه به ما اعلام نمود که همه دانشجويان خارجي بايد از مقابل امپراطور آلمان رژه بروند و سرود ملي کشور خودشان را بخوانند. ما بهانه آوريم که عده‌مان کم است. گفت: اهميت ندارد. از برخي کشورها فقط يک دانشجو در اينجا  تحصيل مي‌کند و همان يک نفر، پرچم کشور خود را حمل خواهد کرد، و سرود ملي خود را خواهد خواند.
چاره‌اي نداشتيم. همه ايراني‌ها دور هم جمع شديم و گفتيم ما که سرود ملي نداريم، و اگر هم داريم، ما به‌ياد نداريم. پس چه بايد کرد؟ وقت هم نيست که از نيشابور و از  پدرمان بپرسيم. به راستي عزا گرفته بوديم که مشکل را چگونه حل کنيم. يکي از دوستان گفت: اينها که فارسي نمي‌دانند. چطور است شعر و آهنگي را سر هم بکنيم و بخوانيم و بگوئيم همين سرود ملي ما است. کسي نيست که سرود ملي ما را بداند و اعتراض کند.
اشعار مختلفي که از سعدي و حافظ مي‌دانستيم، با هم تبادل کرديم. اما اين شعرها آهنگين نبود و نمي‌شد به‌صورت سرود خواند. بالاخره من [دکتر گنجي] گفتم: بچه‌ها، عمو سبزي‌فروش را همه بلديد؟. گفتند: آري. گفتم: هم آهنگين  است، و هم ساده و کوتاه. بچه‌ها گفتند: آخر عمو سبزي‌فروش که سرود نمي‌شود. گفتم: بچه‌ها گوش کنيد! و خودم با صداي بلند و خيلي جدي شروع به خواندن کردم: «عمو سبزي‌فروش . . . بله. سبزي کم‌فروش . . . بله. سبزي خوب داري؟ . . . بله.» فرياد شادي از بچه‌ها برخاست و شروع به تمرين نموديم. بيشتر تکيه شعر روي کلمه «بله» بود که همه با صداي بم و زير مي‌خوانديم. همه شعر را نمي‌دانستيم. با توافق هم‌ديگر، «سرود ملي» به اين‌صورت تدوين شد:

عمو سبزي‌فروش! . . . بله.
سبزي کم‌فروش! . . . . بله.
سبزي خوب داري؟ . .  بله.
خيلي خوب داري؟ . . . بله.
عمو سبزي‌فروش! . . . بله.
سيب کالک داري؟ . . . بله.
زال‌زالک داري؟ . . . . .  بله.
سبزيت باريکه؟ . . . . . بله.
شبهات تاريکه؟ . . . . . بله.
عمو سبزي‌فروش! . . . بله.

اين را چند بار تمرين کرديم. روز رژه، با يونيفورم يک‌شکل و يک‌رنگ از مقابل امپراطور آلمان، «عمو سبزي‌فروش» خوانان رژه رفتيم. پشت سر ما دانشجويان ايرلندي در حرکت بودند. از «بله» گفتن ما به هيجان آمدند و «بله» را با ما همصدا شدند، به‌طوري که صداي «بله» در استاديوم طنين‌انداز شد و امپراطور هم به ما ابراز تفقد فرمودند و داستان به‌خير گذشت.»